Örgütlenme Kusuru

Yazdır
DEVLETİN işleyişinde konudan soruna ve sorundan çözüme geçmekte göze çarpan tek bir kusurumuz var: Bir konu işlenirken herhangi bir beklenmedik sorun çıktığında ve o sorun hep sık sık yinelendiği için üzerinde dikkatle durulup çalışılarak çözüme varılınca sonucu ilgili yerlere bildirmek ihmal ediliyor ve o çözüm başka durumlara uygulanmadan olduğu gibi işlenmeden bırakılmış kalıyor. Oysa ileri ve gerçek sanayi toplumuna geçiş genellikle bütün yerel teknolojik başarıların yurt düzeyinde bir ağ gibi örülmesiyle gerçekleştirilmiş olmalıdır. 
 
Öz olarak kısaca ifade etmek gerekirse, aynı örgütlü yaklaşımı ve danışmalı çalışmayı, örneğin tarım alanında da yaparak bu gibi çağdaş tarım uygulamalarında kullanmakla verimi büyük ölçüde artırmak mümkün olabiliyor. Durgun ve verimsiz tarım toplumunu örgün ve verimli topluma dönüştürmek, hep rasyonellik ve verimlilik peşinde koşması beklenen her cumhuriyetçi toplumun ilkelerinden biri olmalıdır. 
 
Son haftaların yolsuzluk, rüşvet ve cemaat olaylarının tehdidi altında kalan bu toplumu o tehlikeden kurtaracak olan, herhalde kirli kazanç yolları ve iç karartıcı safsata masalları olamaz. 
 
Ülkenin kaynaklarını değerlendirmek ve çalışkan halkının emeğiyle çağdaş uygarlığın nimetlerinden yararlanmak hedefi cumhuriyetçi toplumun özlemleri arasında kaldıkça yolsuzluk veya rüşvet gibi karanlık yollara sapma gereksinimi asla söz konusu olmayacak ve bu halkın tertemiz yüreği takıntısız çarpmayı hep sürdürecektir. 
 
Şurası hiç unutulmamalı: Büyük zaferlerin olduğu kadar büyük özverilerin de ürünü olan bu Cumhuriyet, insancıl ve barışçı felsefesiyle yalnız bu halk adına değil, bütün dünya halkları adına da dikilmiş evrensel bir insanlık anıtıdır.  
 
Mümtaz SOYSAL
 
21 Aralık 2013 - Cumhuriyet