Türban Sonrası

Yazdır
BAŞÖRTÜSÜ kavgasını kadınlar değil erkekler verdi. Bir yanda tutuculuğu kapitalizmin ekonomik, sosyal ve siyasal sistem mücadelelerinden alıp bir bakıma daha kolay ve hazırlop din alanına çeken erkek kavgacılar vardı, bir yanda da onların yobazca saç örttürme tutkularını seyreden masum meraklılar. Türban serbestliği için saç saça dövüşen kadınlar da görmedik, henüz televizyon ekranlarında ve geceyarısı panel sohbetlerinde yüz gösteren genç “mücahide”ler yeni yeni ortaya çıkmaktalar, Avrupa taklidi ve haminnelik karışımı postmodern tavırlarıyla.

Belki, artık pantolon giyip giymeme konusunda modacıların katılımıyla renklendirilmiş kadın yoğunluklu ilericilik-gericilik kavgaları da herhalde yeniden görülebilecek.

Sosyal, ekonomik ve siyasal evrimlerin kılık kıyafet alanına yansıması her zaman ilginç olmuştur.Fes ve şapka konusunun bizim yakın tarihimizdeki yeri ve önemi kolay unutulabilir mi? O konuda gözden kaçırılmaması gereken ilginç bir nokta daha var:

Türban konusuna kadınlardan çok erkeklerin öncülük etmesine karşın, fes-şapka konusundaki “devrim”de kadınların pek dikkate değer bir katkısı olmadı. Daha doğrusu, kadınların toplum yaşamındaki ilericilikleri kıyafet gibi bir alanda değil, çok daha somut ve anlamlı, hem de üstelik rizikolu bir alanda tarih sayfalarına geçti: Anadolu kadınlarının İstiklal Harbi’ndeki özverileri, katlanışları ve dirençleri türban alanındaki çekişmelerle aynı zeminde yan yana konabilir mi?

Ya ezeli analık ve analar? Tuhaftır, bir kavmin kuzeydoğu Asya’dan kopup on yüzyılı aşkın bir tarihten ve geniş  oğrafyaya yayılmış bir göçten sonra burada karar kırıp devlet kurması size ilginç gelmiyor mu? “Anatolia” Grekçe anlamı da olan bir yer adı, onu “Anadolu”ya çevirmek oraya ana eteğine tutunurcasına güçlü kararlılıkla sarılışın belirtisi değil

midir? “Ana” ve “dolu” sözcüklerinin bu tutunuşta yadsınamaz bir payı olduğunu söylemek pek çocukça bir yorum mu olur? “Semantik” başta olmak üzere başka bilim alanlarına da kaymak çok mu hafiflik sayılmalıdır?
 
Mümtaz SOYSAL
 
02 Kasım 2013 - Cumhuriyet 

D U Y U R U L A R

BASIN AÇIKLAMALARI

 

E T K İ N L İ K L E R

B A S I N D A   B C P

 
Copyright © 2012 Bağımsız Cumhuriyet Partisi ---- Türban Sonrası. Site Tasarımı : Bilgivesevgi Web Tasarım Hizmetleri
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free