Sistemler Terazisi

Yazdır
YAKLAŞIK olarak son yirmi-yirmi beş yıllık dönemin deneyimleri ve gözlemleri dünyadaki ekonomik gidişe ve politikalara ikili bir dengenin ya da tahterevallinin egemen olduğunu gösterir gibi. Bu dönem ana çizgileriyle klasik demokrasili kapitalizm ile Leninist yönetimli ekonomiler arasında jargonlara boğulan ve ödülü dünya egemenliği olan bir çeşit yarış sayılabilir.
 
Sistemler arasındaki yarışın sonucunu galibiyet, yenilgi, tuş olma, göğüs farkıyla geçiş, yahut birincilik ve beraberlik gibi sportif terimlerle belirlemek yerine insanlık adına ortaya çıkan tabloya bakılabilir. İnsanlık adına tablonun anlamını tanımlamak gerekiyorsa genel bilanço için ancak şu söylenebilir: Sonuçta, gereksiz gerilimler, beyhude silahlanışlar pahasına da olsa müthiş bir teknolojik gelişme ve belki geçmişin kanlı cihan harplerine dönüşmemiş olmasıyla avunulabilecek bir devletler arası ilişkiler dünyası doğmuştur.
 
Ama, yine açlığın, cahilliğin, göçlerin perişan ettiği toplumlar.
 
Tek önemli kazanç, daha önceki Soğuk Savaş döneminin sonuçlarına benzer biçimde “dehşet dengesi”nden doğan kırılgan bir dünya barışıdır.
 
Yeter mi bu?

Şükretmeye alışık toplumlar açısından bakıldığında, elbet yetebilir.
 
Ama kabul edelim ki, toprağının altıyla üstü, insanlarının mayası, geçmişin zenginliği ve olasılıklarının çeşitliliği düşünüldüğünde Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devletin bugünü ve geleceği için çok daha hazırlıklı olması ve büyük atılımlara girişmek ateşiyle sabırsızlanması beklenirdi. O zaman, bu durgunluğun nedenleri üzerinde ciddiyetle durmak gerekiyor demektir. Geçmişin “muhteşem”liklerini seyretmekle yetinen ve hatta bunu yaşam tarzına dönüştüren bir toplumla bu günlerin yarışlarına katılmak, en karanlık günlerinde bile İstiklal Harbi’ni yapıp cumhuriyet mucizesini yaratmış bir ulusa asla yakışmaz. Önümüzde 29 Ekim var. Kurban günleriyle uzun sürmüş bir dinlencenin rehavetini üzerimizden atıp asıl büyük ulusal bayramın coşkusunu yaşamalıyız.
 
Mümtaz SOYSAL
 
19 Ekim 2013 - Cumhuriyet