İstifaların Kaçınılmazlığı

Yazdır
ADALET Bakanı istifa etmelidir. Bu istifayı sağlayamıyorsa, Sayın Başbakan da. Çünkü bütün yürütme gücünü ilgilendiren bir durum var: “Mülkün temeli” sayılan adalet hizmeti ağır yara almıştır; bu ölçüde tartışılır duruma düşmüş bir adalet hizmeti olmaz. Ama hizmetin durumu yüzünden kurum olarak asıl “tartışılır” duruma düşmüş olan yargı organıdır yani yasalarla kurulmuş bağımsız mahkemeler ve temyiz mekanizması. “Tartışılan kusurlar varsa, kusurlar ve kusurlular o kurumlarda aranmalıdır” denirse ne yapılacak? Yargıçlar ve kurumlar “Biz yasaları uyguluyoruz, yasaların emirlerini yerine getiriyoruz” demezler mi? Yasaları kimler yapıyor?
 
Elbet böyle bir “akıl yürütme”yle akıllıca bir sonuca varılamaz, varılsa da bu arayış sorumlu bakandan ya da Başbakan’dan öteye geçmez, geçmemelidir.
 
En azından, halk kitlelerinin vicdanlarındaki isyan böyle davranışlarla kolay dinmez, tam tersine artar ve sürer. İnşallah, sinsi hesaplarla isyan çıkartıp da hesaplı tepki olarak diktatörlüğe geçmek isteyen bir iktidarca yönetilmiyoruzdur.
 
Öte yandan, “Merak edilmesin, pek yakında yapılacak yerel ve genel seçimlerle her şey düzelir, adalet de yerini bulur” diyenler çoğaldı. Zaten, içte ve dışta bu davaların ve cezalarla duruşmaların “siyasal” olduğu, çıkmaz durumların da siyasetle çözüleceği hep söylenmiyor mu?
 
Söylenenlere inanılırsa, gelecek parlaktır ve çok yakında gelebilir. Sabır gerçekten bir erdemdir ve bizim gibi toplumlarca çok sevilir. Ayrıca, bayram ayları sonrasında veya iktidarın takdirine göre hemen kapıda bekleyen bir “genel af” olasılığı da söz konusudur. Öyle olsa bile, ya şimdiler ve bugünler? Hiç hapis yatmamış olanlarımız orada bir günlük gecikmenin ne kadar uzun sürdüğünü asla bilemez.
 
Kültürümüz hep “ya sabır!” der ama fakültelerimizde okutulan hukuk kitaplarına göre “geciken adalet, adalet değildir”.
 
Mümtaz SOYSAL
 
12 Ekim 2013 - Cumhuriyet