Bağımlı Kurbanlık

Yazdır
BİR yazı ancak bu kadar özlü ve doğru, aynı zamanda ancak bu kadar kapsamlı ve güncel olabilir: Pazartesi günkü Cumhuriyet’in bu sayfasına Doç. Dr. Hüner Tuncel’in yazdığı “Adnan Menderes’in Dış Politikası” başlıklı yazı öylesine düşünce doluydu. 
 
Hepsi şu paragrafla sonuçlanmıştı: “Dış politikada ‘tam bağımsızlık’ yerine Batılı devletlere ‘bağımlılık’ görüşü ne yazık ki Demokrat Parti’den sonra günümüze değin iktidara gelen diğer hükümetler tarafından da benimsenmiş ve hükümetlerin uyguladıkları yanlış politikalar sonucunda ülkemiz bugünkü Batılı devletlere bağımlılık konumuna indirgenmiştir.”
 
Bazı devletler başka bazı devletlerin politikalarını onların isteklerine göre uygulamak durumundalar. Nitekim bugünün Batılı devletleri kendi kıtalar arası politikalarını yürütmek için “ılımlı İslam”ı seçmeyi, desteklemeyi, korumayı, teşvik etmeyi uygun buldular. Ama yine kendi ölçülerine, kendilerince yapılmış ayarlamalara göre. Ne biraz eksik, ne biraz fazla. 
 
Teknolojiler bakımından da aynı durum.
 
Dolayısıyla eğer tam bağımsız değilsek, gelişme ve kalkınma tarzımızla hızımız özde hep başkalarının iradesine bağlı olabiliyor. Onun için, bağımsızlığın bütünüyle “tam” olması gerekiyor; ekonomide de, teknolojide de, dış politikada da.
 
Tabii, en başta düşünce, zihniyet, inanç açısından.
 
Onlar yoksa, başkalarının kurbanısınız; bazı durumlarda kendinizi de kurban ederek.
 
Bu bakımdan büyüklüklerine, yenilmezliklerine toz kondurmaz görünen, atıp tutan ve bazen çevrelerine kudret saçmayı seven devlet adamlarının bağımsızlık derecelerine bakmak gerekir. Dr. Tuncel’in yazdığı gibi, Batı’ya bağlanmak Demokrat Parti için bir “siyaset felsefesi” olmuştu. Ama yabancıların tavsiyesi üzerine Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’nu, Petrol Yasası’nı çıkaran da o partinin liderleri oldu.
 
Benzerleri yaşıyor ve başımızdalar. Onlar hâlâ birkaç milyarlık falanca kamu işletmesini satmış olmakla övündükçe konunun bu yanını düşünüp şaşıyor insan. Satışları becermekle kamuyu güçlendirmiş mi olmaktalar, yoksa zayıflatıyorlar mı?
 
Mümtaz SOYSAL
 
9 Ekim 2013 - Cumhuriyet