BİLİNÇSİZLİK

Yazdır
Mümtaz SOYSAL

HEP tanık oluruz; toplu yenen yemeklerde, arkadaş ve ahbap toplantılarında, kısacası birbirini tanıyan, birbirine güvenen on-on beş kişinin bir araya geldiği topluluklarda doymuşluğun ve içmişliğin verdiği rahatlıkla sıra gelmişse orta süreli konuşmacılar ortaya çıkıp güncel sorunlar konusunda söz alırlar. Bazısı, kadın ya da erkek, öyle güzel ve doğru konuşur ki siz içinizden “şu vatandaş siyasete girse biz de iyi yönetilsek” diye düşünmekten kendinizi alamazsınız.

Ama hazret hiç oralı olmaz çünkü “henüz o bilince ermemiştir.”
 
Dikkat ederseniz, harika dil Türkçede “inç”le biten her sözlük kendiliktenlik, içtenlik anlatır ve söyleyenin

Devamını oku: BİLİNÇSİZLİK

SWOT ANALİZİ

Yazdır

1960-1970 yılları arasında Stanford Enstitüsü çalışmaları ürünü olan ve her konuda karar alma sürecinde bir planın geliştirilmesi veya sorunun çözümü amacıyla sistematik değerlendirmedir. (SWOT : Strength - Weakness – Opportunity – Threat)


Amaç açık bir biçimde belirlenmeli ve birlik sağlanmalıdır.

Grup üyelerinin farklı düşüncelerde olması çalışmaya katma değer katar.

Ortaya atılan görüşler sert şekilde eleştirilerek yeni ve farklı görüşlerin sunulması engellenmemelidir.

Eşgüdümle muhtemel ayrışmalar önlenebilir.

Görüş bildirerek katılmayı sağladığı için katılımcı ve demokratiktir.

Strateji; herhangi bir amaca varmak için eylem birliği sağlama sanatıdır. Geleceği görmek ve şekillendirmek ama kontrol edilemeyen unsurları da genel amaca uygun çerçevede tutabilmektir.

Stratejilerin eyleme geçirilmesi ile ilgili alınan kararlar taktik diye adlandırılır.

Değiştirilebilecek esnekliğe sahip olmalıdır.

İçinde bulunulan durumun analizi ile yarını planlama, fikir yol haritası olmadan eyleme geçme başarısızlığa yol açar (2007 mitingleri gibi)


Türkiye için güçlü yönler :

-Ülkenin stratejk önemi, doğal kaynakları,15 bin yıllık Anadolu kültürü (ortak dil, sanat, kültür, dayanışmacı, imece )

- genç nüfüs

- modern ordu

- demokratik bir cumhuriyet

- bölgedeki öbür ülkelere göre daha gelişmiş toplumsal yaşam


Türkiye için zayıf yönler :

- Çoğunluğun yeterli eğitime sahip olmaması

- eğitim bilimsellikten uzaklaştırılmış ve beyin göçü yaşanmaktadır

- cari açık, işsizlik, kayıt dışılık, yok denecek kadar sanayi

- rüşvet, kaçakçılık, ahlak erozyonu

- toplumsal eşitsizlik (bölgeler arası, kişiler arası)

Türkiye için fırsatlar :

Gelinen noktada toplumun bağımsız-toplumsal eşitlik, barış isteğinde birleşmesi

Dünyada da toplumların sorunlarını çözmede kapitalizmin iflası karşısında

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün uygulamaya koyduğu Kemalist felsefe ve sistemin sorunlarımızı çözebilecek bütünsel örgüye (sistematiğe, ideolojik bütünlüğe) sahip olması

Türkiye için tehditler :

-Milli iradeyi temsil etmeyen bir hükümetin varlığı

(6 Ekim 2004 tarihli AB İlerleme Raporu Türkiye ile karar birliğinde olduğu noktaları şöyle açıklıyor :

Kıbrıs’ın Rumlara verilmesine,
- Güneydoğu Anadolu’nun Kürt devletine giden yolun açılması,
İstanbul’da Ortodoks bir din devletinin kurulması,
Tüm su kaynaklarımızın ve dağıtım şebekelerinin AB ye devri,
TSK nin yetkilerinin azaltılması
2004-12 arasında Ege’de 14 adamızın Yunanlar tarafından işgal edilmesi,
Sözde Ermeni soykırımı konusunda dünya ülkelerinin ülkemizin zararına tutum ve aldıkları kararların artarak devam etmesi, 2015’te toprak bütünlüğümüzü tehdit eden başka bir gerçekliktir.

Teknolojinin, haberleşmenin çok gelişmiş olması kitlelerin doğru bilgilendirildiği ve yüksek aklın emrine verildiği anlamına gelmiyor. Bilakis sömürü düzeninden yana olanların toplumu istedikleri yönlere sevk ve idare etmesine yarıyor.

HER DÜZEN KENDİ İÇİNDE KAOS BARINDIRIR.

KAOSLARIN YÖNETİLEBİLMESİ GÜÇLÜ ve KARARLI SİYASAL YÖNETİMLERLE MÜMKÜNDÜR.

*** BCP için kısaca şunları söyleyebiliriz : ***

BCP’nin 10 yıllık geçmiş sürecinde lider sultası ve dayatma mevcut değildir.

Yeterli emek, mali kaynak, araç-gereç mevcut değildir. BCP’nin kuruluş gerekçesini oluşturan koşulların toplumun çoğunluğu tarafından ancak fark edildiği görülen bu noktada,


TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE’yi TÜRKİYE’den YÖNETMEK

istemine yanıt vermek üzere siyasal önderliğin oluşturulmasına katkı verebilme..

Çok partili düzene geçmenin demokrasi ile karıştırıldığı ülkemizde yerleşik tutum ve davranışları gözden geçirmek gerekir. Bnun için de ortak aklı yaratırken bilimsel tutumun bir yansıması olarak kendi kendimize karşı da meydan okuyabilme çabası içinde olmamız gerekmektedir.


Müge GÜLSES
BCP Genel Sekreteri

21.6.13, Ankara

D U Y U R U L A R

BASIN AÇIKLAMALARI

 

E T K İ N L İ K L E R

B A S I N D A   B C P

 
Copyright © 2012 Bağımsız Cumhuriyet Partisi ---- Pusula Dergisi. Site Tasarımı : Bilgivesevgi Web Tasarım Hizmetleri
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free