GÜCÜMÜZ BİLİNÇLİ SEÇİMİMİZDİR

Yazdır
GÜCÜMÜZ BİLİNÇLİ SEÇİMİMİZDİR.
 
Engelleri aşmamız için en önemli güç kendi içimizdedir.
 
Bu gücü harekete geçirebildiğimiz zaman pek çok engeli kolayca aştığımızı göreceğiz.
 
Gücü harekete geçirebilmek için çalışmayı sevmek,istemek gerekir.(atalet,insanlığı aptallığa götürür.Leipniz 1705)
 
Tembellik ya da çalışma isteksizliği bir çok nedene bağlı olabilir.
-hedef tesbiti yapamamak
-plansız çalışmak
-konuyu anlamamak
-ertelemek
Bahane üretmeden imkanları düşünüp değerlendirme,çalışmayı ertelememe,inanarak çalışma başarıya ulaşmada önemlidir.
Kişinin önündeki en büyük engel “kendisi”dir.

İnançlarımız sonucu etkiler.

Umutsuzluğa kapılıp pes etmemek gerekir.”olmuyor”,”ne yaparsam yapayım sonuç değişmiyor”,”boşuna uğraşıyorum” sözlerini sıkça kullanıyorsanız “pes etmişsiniz” demektir.

İnsan davranışı amaca yöneliktir.

Davranışta bulunabilmesi için “iç” “dış” uyarıcılara ihtiyaç vardır.

Güdülenme” hayvan yada insanda” organizmayı belirli amaca yönelik davranışa iter.(gereksinim-dürtü-güdü-davranış zincirlemesi.)

Bugun yaşanan kaos ortamında gereken doğru davranışı sergileyebilme için güdülenmeyi etkileyen unsurlara bakmak gerek.

Bu unsurlardan biri algılarımızdır.(algı ,duyu organlarımıza gelen uyaranların anlamlı hale gelmesi)

Algı yanılmaları ikiye ayrılır.Ortamda var olan uyarıcı kaynağın farklı anlaşılması yanılsamadırçfiziksel ve psikolojik yanılsama olarak ikiye ayrılır.Fiziksel yanılsama korku,öfke gibi heyecanlardan yada ihtiyaç,beklenti gibi bireye özgü durumlardan kaynaklanır.

Algıyı etkileyen diğer etkenler ise;zaman algısı-uzun yada kısa algılama

Mekan algısı-gözleyenin duyu organları yolu ile edindiği algı

Birey neye yatkınsa onu algılama eğilimindedir,bu duruma”hazırlayıcı kurulum” denir.

Geçmiş yaşam deneyimleri, olaylar ve nesnelerin bellekte bıraktığı izler yeni algılarımızı etkiler( ÖZGÜR DÜŞÜNMEYİ ZORLAŞTIRIR.)
(KOŞULLANMA,TELKİN)

Zihinsel tutum ve kültürel ortam da nesne ve olayların algılanmasını etkiler.

Çocuklarda daha çok fizyolojik gereksinimlerini duyurmaya yönelik güdüler heyecan oluşturur.

Yetişkinler psikolojik ve toplumsal güdülerden etkilenerek heyecanlanır.

Siyasetin her aşamasında “insan” vardır.

İNSAN İÇİN İNSANLA YAPILAN TÜM ÇALIŞMALARDA KULLANILAN ARAÇ KENDİMİZİZ.

Kendimizi hedefe götürecek kıvamda yeniden tasarımlayıp eksiklerimizi tamamlayarak planlı ve disiplinli bir ekip çalışması sergilemeliyiz.

Bu devrimci olmanın ilk basamağı , düzeltmeyi istediğimiz şeyi kendimizden başlatmaktır.

“KENDİMİZDEN BAŞKA KURTARICI YOK” önermesi gelişmiş ülkelerde kurtarıcı beklemeden herkesin kendine düşeni yapması ile gerçekleşir.

 

Kaynak; derleme.
www.bcp.org.tr 
 
 

YA SORUNLARI YÖNETMEYİ ÖĞRENECEĞİZ YA DA...

Yazdır
YA SORUNLARI YÖNETMEYİ ÖĞRENECEĞİZ YA DA SORUNLARIN ALTINDA EZİLECEĞİZ
 
SORUN ÇÖZME KABİLİYETİ BİR TOPLUMUN HERŞEYİNİ BELİRLER
 
---SÇK  düşük olan toplumlar bütünlüğünü koruyamaz

---Otokratik yöntemler yolu ile çözme eğilimindedir. Bu eğilim askeri ve sivil her türlü otokratik yöntemin saklı özendiricisi olur.

-Toplumsal rekabet gücü denilen bileşik ölçüt o toplumun SÇK dir. (Yani ekonomik refahın sürdürülebilirliği )
Diğer geri kalan sorunlar bu esas 3 sorunun türevleridir.

Sosyolojik, ideolojik tercihlerinde ortaya çıkmasında SÇK çok derindeki belirleyicidir.

Sorunlarını çözemeyen toplumsal enerjisini sürekli olarak sorunlarla(sonuçsuz biçimde)uğraşarak heba eden bir toplum, sorun stokunu artırırken, akıl veya erdem dışı yollara başvurarak sorunlardan kurtulmaya çalışır. Heba edilen enerji ise, sorun çözme kabiliyetinin ihtiyacı olan enerji olup eksilen enerjinin boşluğunu bıkkınlık, kurnazlık, ceberutluk gibi ruh hallerinin egemenliği doldurur.

-Sorunların kökleri nerede aranmalıdır. Dorunların ele alınışışındaki felsefe siyasi, ideolojik, din, etnik tercihlerden bağımsız olarak bu topraklarda yaşamak isteyen herkesin dikkate alması gereken olmazsa olmazdır.

SORUN ÇÖZME KABİLİYETİ NİN DEĞERLENDİRİLEBİLME ÖLÇÜTLERİ

1-İnsani gelişmişlik denen yaşam  beklentisi göstergesi 1/3 + eğitim göstergesi1/3 + fert başına GSMH 1/3
 
Uzlaşamama hastalığının altında yatan en önemli etken ezber alışkanlığıdır.Ezber,zihinsel soykırımdır.Ezberle yoğrulan bir toplum birileri tarafından kolaylıkla oraya buraya çekiştirilebilir..

KÜLTÜR bir toplumun tüm yaşam alanını kapsadığına göre SÇK her yerde vardır.

Ahlaki sorunlar;
Yalan-istismar-rüşvet-torpil-hak yeme-yanlışı örnek gösterme

ZİHİNSEL SORUNLAR
Kritik düşünme becerisi sorgulanamazlığı, gereksi olduğunun düşünülmesi
Eğitimde ezber geleneği  
Örgütlenme tembelliği
Sanattan yararlanma çabası yoksunluğu
Yaratıcılığın donması
(ezber ve belleme arasındaki farkı anlayamama)
Öğrenebilirlik aşınması
Uzlaşı aşınması
Kamplaşmaya yatkınlık
Akıl-sezgi ayrışması
Zihinsel taciz
Katma değersiz iletişim, zihinsel virüsler ve dil kullanımındaki yetmezlikler
 
ORTAK KAVRAM TABANI YETMEZLİĞİ

Ortak kullanılan sözcüklere herkes kendi yüklediği anlamları vererek sorun çıkmasına neden olur.

Zihinsel berraklığın ön şartı ortak kavram tabanı denemsi yapmaktır.

Kafa karışıklığı ve kızgınlık kritik düşünceyi engeller.

HERKESÇE BİLİNEN AMA HERKESİN KENDİ DEĞER YARGILARI İLGİLERİ, ÇIKARLARI, KORKULARI GİBİ BİREYSEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE TANIMLADIKLARI SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ İMKANSIZDIR.

Sorunları çözmeye çalışmadan önce anlamaya doğru ve tam anlamaya çalışmalıyız. Bu çaışma eylem eğilimli sokaktaki insana uygun değildir ama gereklidir.
 
HEM DÜZELME HEM BOZULMA ÇIĞ ETKİSİ KURALLARINA BAĞLIDIR.
EN ÇOK DA ETKİLENEN SİYASET KURUMLARIDIR.

Sorunlar yumağının neresinden başlayacağımıza gelince yapılması gereken, çapraz etki analizini kullanarak her bileşenin sonuç üzerindeki etkisini belirlemeye çalışmak ve düzeltici porgramlar tanımlayıp uygulamaktır.

İnsanlarımız enerjilerini sorunları çözüp işleri düzeltmek yerine yetki parçalanmışlığından doğan hiçbir işe yaramayan çekişmelerle hem kendi hem toplum ömrünü ziyan etmektedir.

Kritik müdahale önlemleri

Eğitim yoluyla, uygulamalar yoluyla yapılabilir.

KRİTİK AYDIN KİTLESİ OLUŞTURUCU ARAÇLAR

Bağımsız kişilik, biat kültürüne uzaklık, kuşkuculuk, yüksek değerleri savunmak
 
Temiz siyaset yaklaşımı önemlidir, gerçek politika sanatını icra edebilecekler sahtelerinin yerine geçebilirse karabasan son bulacaktır.
 
Tınaz Titiz-Sorunların intikamı-çözemeyeni çözerler
 

 

D U Y U R U L A R

BASIN AÇIKLAMALARI

 

E T K İ N L İ K L E R

B A S I N D A   B C P

 
Copyright © 2012 Bağımsız Cumhuriyet Partisi ---- Pusula Dergisi. Site Tasarımı : Bilgivesevgi Web Tasarım Hizmetleri
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free