GÜCÜMÜZ BİLİNÇLİ SEÇİMİMİZDİR

Yazdır
GÜCÜMÜZ BİLİNÇLİ SEÇİMİMİZDİR.
 
Engelleri aşmamız için en önemli güç kendi içimizdedir.
 
Bu gücü harekete geçirebildiğimiz zaman pek çok engeli kolayca aştığımızı göreceğiz.
 
Gücü harekete geçirebilmek için çalışmayı sevmek,istemek gerekir.(atalet,insanlığı aptallığa götürür.Leipniz 1705)
 
Tembellik ya da çalışma isteksizliği bir çok nedene bağlı olabilir.
-hedef tesbiti yapamamak
-plansız çalışmak
-konuyu anlamamak
-ertelemek
Bahane üretmeden imkanları düşünüp değerlendirme,çalışmayı ertelememe,inanarak çalışma başarıya ulaşmada önemlidir.
Kişinin önündeki en büyük engel “kendisi”dir.

İnançlarımız sonucu etkiler.

Umutsuzluğa kapılıp pes etmemek gerekir.”olmuyor”,”ne yaparsam yapayım sonuç değişmiyor”,”boşuna uğraşıyorum” sözlerini sıkça kullanıyorsanız “pes etmişsiniz” demektir.

İnsan davranışı amaca yöneliktir.

Davranışta bulunabilmesi için “iç” “dış” uyarıcılara ihtiyaç vardır.

Güdülenme” hayvan yada insanda” organizmayı belirli amaca yönelik davranışa iter.(gereksinim-dürtü-güdü-davranış zincirlemesi.)

Bugun yaşanan kaos ortamında gereken doğru davranışı sergileyebilme için güdülenmeyi etkileyen unsurlara bakmak gerek.

Bu unsurlardan biri algılarımızdır.(algı ,duyu organlarımıza gelen uyaranların anlamlı hale gelmesi)

Algı yanılmaları ikiye ayrılır.Ortamda var olan uyarıcı kaynağın farklı anlaşılması yanılsamadırçfiziksel ve psikolojik yanılsama olarak ikiye ayrılır.Fiziksel yanılsama korku,öfke gibi heyecanlardan yada ihtiyaç,beklenti gibi bireye özgü durumlardan kaynaklanır.

Algıyı etkileyen diğer etkenler ise;zaman algısı-uzun yada kısa algılama

Mekan algısı-gözleyenin duyu organları yolu ile edindiği algı

Birey neye yatkınsa onu algılama eğilimindedir,bu duruma”hazırlayıcı kurulum” denir.

Geçmiş yaşam deneyimleri, olaylar ve nesnelerin bellekte bıraktığı izler yeni algılarımızı etkiler( ÖZGÜR DÜŞÜNMEYİ ZORLAŞTIRIR.)
(KOŞULLANMA,TELKİN)

Zihinsel tutum ve kültürel ortam da nesne ve olayların algılanmasını etkiler.

Çocuklarda daha çok fizyolojik gereksinimlerini duyurmaya yönelik güdüler heyecan oluşturur.

Yetişkinler psikolojik ve toplumsal güdülerden etkilenerek heyecanlanır.

Siyasetin her aşamasında “insan” vardır.

İNSAN İÇİN İNSANLA YAPILAN TÜM ÇALIŞMALARDA KULLANILAN ARAÇ KENDİMİZİZ.

Kendimizi hedefe götürecek kıvamda yeniden tasarımlayıp eksiklerimizi tamamlayarak planlı ve disiplinli bir ekip çalışması sergilemeliyiz.

Bu devrimci olmanın ilk basamağı , düzeltmeyi istediğimiz şeyi kendimizden başlatmaktır.

“KENDİMİZDEN BAŞKA KURTARICI YOK” önermesi gelişmiş ülkelerde kurtarıcı beklemeden herkesin kendine düşeni yapması ile gerçekleşir.

 

Kaynak; derleme.
www.bcp.org.tr