T.C. 1924 ANAYASA'SI

Yazdır

T.C. 1924 Anayasası'nın Devlet Modelini açıklayan önemli maddeleri.

1924 ANAYASASI 

T. Düstur, Cilt 26, s.170

Resmi Gazete 15/1/1945-5905

Kanun No Kanun Tarihi
4695 10/1/1945BİRİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler
Madde 1- Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir.

Madde 2- Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi Layik ve Devrimcidir. Devlet dili Türkçedir. Başkent Ankara’dır. (**)

Madde 3- Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir.

Madde 4- Türk milletini ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil eder ve Millet adına egemenlik hakkını yalnız o kullanır.

Madde 5- Yasama yetkisi ve yürütme erki Büyük Millet Meclisinde belirir ve onda toplanır.

Madde 6- Meclis, yasama yetkisini kendi kullanır.

Madde 7- Meclis, yürütme yetkisini kendi seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun tayin edeceği Bakanlar Kurulu eliyle kullanır.

Meclis, Hükûmeti her vakit denetleyebilir ve düşürebilir.

Madde 8- Yargı hakkı, millet adına usul ve kanuna göre bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır.

Lozan Antlaşması ve Bağımsız Cumhuriyet Partisinin Yıldönümü‏

Yazdır

Elimizden alınmaya çalışılan Türkiye' nin tapusu Lozan Antlaşmasının 92 yılı ve BCP nin 13. kuruluş yılı kutlu olsun.

Lozan Antlaşması der ki; "Ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütün oluşturan Türkiye' de yaşayan ve Türk devlerine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes eşit ve aynı haklara sahip Türk Ulusunu oluşturmaktadır."

Ama bugün ülkemiz fiili olarak bölünmüş, ulusumuzda siyaset madrabazlarının elinde oyuncak olmuştur.

Biz BCP olarak bu yok oluşa sürükleniş sürecini durdurmaya Türk Milletinin  gücünün yeteceği  inancıyla birlik içinde çalışılması gerektiğine inanıyoruz.

Bütün mesele milletin bireyleri  olarak zihinlerimizi işgal eden zincirlerden kurtulmayı başarmaktır.

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti !

Yaşasın  Türk Milleti !
BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ

===================================

BCP 5. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Yazdır

28 Haziran 2015 tarihinde yapılan 5.Olağan Genel Kurulumuzda Genel Başkan, Parti Meclisi ve Disiplin kurulu seçilmiştir.

BCP olarak, özgür ve bağımsız akıllarımızla yapacağımız toplumsal ortak  tasarımda Cumhuriyet değerlerimizin korunup yüceltilmesi için "Kendimizden başka kurtarıcı yok" şiarı doğrultusunda görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

Hakkı Karğın           Genel Başkan

Ateş Çehreli             Genel Sekreter

Gülendem Gültekin  Genel Sayman

Cihat Doğan             Genel Başkan Yard.

Emrah Akgün           Genel Başkan Yard.

Yurdagül Dalkılıç      Genel Sekreter Yard.

Özlem Ülkü              Genel Sekreter Yard.

Tekin Ergül               MYK Üyesi

Adnan Kıraç             MYK Üyesi

Nuşin Kelleözü         MYK Üyesi

Aydın Babaoğlu        MYK Üyesi

Nigar Akandere        MYK Üyesi

Ersel Karaduman     MYK Üyesi

Zafer Gökcan          MYK Üyesi

Hayri Altunok           MYK Üyesi

Ali Bozkuş               MYK Üyesi


Parti Meclisi

Yaşar Aydın           PM Üyesi

Uğur Özdemir        PM Üyesi

Emel Can              PM Üyesi

Duygu Aydın         PM Üyesi

Gülhan Yağcı         PM Üyesi

Mehmet Aycan      PM Üyesi

Bülent Ünver         PM Üyesi

Ebru Palaur           PM Üyesi

 

Disiplin Kurulu

Muhtar Sarıkaya       Başkan

Serap Altuntaş         Yazman

Nevzat Kalaycı         Üye

Zehra Çakar            Üye

H.Oğuzhan Akova     Üye

Saliha Ünlü              Üye

Nihal Akbulut           Üye

Derviş Kaygın          Yedek Üye

A.Turan Güneş         Yedek Üye

Vildan Usta              Yedek Üye

BASIN AÇIKLAMASI

Yazdır

KINIYORUZ!..

Şanlı Urfa’nın Suruç İlçesinde bugün saat 11.45 dolaylarında meydana gelen patlamada ilk anda yirmi beş vatandaşımız yaşamını kaybetmiş, gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı otuz bir’e yükselmiştir. Onlarca yaralı Urfa Devlet Hastanesine kaldırılmış ve tedavi süreçleri devam etmektedir.

Olay ister katliam, ister kitleler üzerinde yıkıcı özeliği olan bir eylem ve bütün bunlara mukabil nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin Türkiye gibi kurucu özelliğinde ‘’Yurtta Sulh Cihanda Sulh’’ şiarını benimsemiş bir ülkenin böylesi bir terör saldırısına muhatap olması kabul edilemez düzeydedir.

AYRICA;

Durumu değerlendirirken geçmişte Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) Eş Başkalığına soyunan Suriye dahil bir çok orta doğu Ülkesinde taşeron kullanmayı marifet sayan bir siyasi otoritenin gelinen noktada kendinin taşeron haline dönüştüğü bir gerçeklikle karşı karşıyayız.

Acaba umut, özgürlük ve demokrasi söylevleri ülkemiz insanlarının yüzünü, huzurla yaşayacağı bir geleceğe mi döndürüyor?

Yoksa bu sunum karanlık düşüncelerle örülü bir yüzün maskesi mi?

Bir yanda sınırlarımızda yaşanan gelişmeler bütün olarak değerlendirildiğinde ülkemizin iç ve dış siyasetinde ilişkileri somut, kararlı, kesin ve keskin bir devlet yönetimi eksikliği göze çarpmaktayken;

Aynı zamanda bu eksiklik vatan topraklarını tehdit eden boyutlara ulaşacağı gibi, vatan toprakları içinde şuursuz saldırıların gerçekleşmesine de olanak sağlamaktadır. Türkiye ne hikmetse ‘’YENİ TÜRKİYE’’ söylemleri ışığında kimine göre çözüm, kimine göreyse çözümsüzlük ihtiva eden bir siyasi, toplumsal süreçten geçerken, öte yandan hiçbir yapı ve siyasi görüşte bütüncül ve toplumun her kesimini içine katan güçlü bir ülke söylemi dile getirilmemektedir.

Kurucu ilkelerinden uzaklaşmış, kurucusunun ‘’Yurtta Sulh Cihanda Sulh’’ şiarından vazgeçmiş ve ‘’sıfır sorun’’ politikalarıyla sınır komşuları nezdinde ‘’sınırsız sorun şiarına evirilmiş’’ bir yönetim anlayışının sonucu işte bu günkü bombalı elim saldırıdır!

Bu saldırıyı gerçekleştirenleri olduğu kadar bu saldırıya yol açan politikaların mümessili olanları ve vatandaşını koruyamayacak kadar acze düşen devlet yönetimini de kınıyoruz!..

Bu elim saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan Rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı temenni ediyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ

==============================

Türk milletinin görevi Cumhuriyetimize sahip çıkarak yüceltmektir.‏

Yazdır
91 yıl önce kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti sadece Türk Milleti için değil insanlığın uygarlık tarihine de büyük bir armağandır.

Ama bizler bu değerli armağanın  ne kadar  farkındayız?

Yeterli çabayı gösteremediğimiz Cumhuriyetimizi dönüştürmek, yıkmak isteyenlerin aldıkları yoldan belli.

Kemalist  Devrimin,  ulusal bağımsızlığı, düşünce özgürlüğünü, sömürü karşıtlığını, halkın yönetimini hedefleyen felsefesi, sömürgenler tarafından sinsi yöntemlerle yok edilmeye çalışıldı.

Cumhuriyet, erdemli bireylerin varlığı ile  korunur ve yücelir.

Erdem,  her insana öğretilebilir ama her insanda  aynı oranda oluşmaz.

Erdem insandan insana toplumdan topluma farklılıklar gösterebilir ama önemli olan bir arada yaşarken erdemi paylaşarak çoğaltmaktır.

Erdem; kararlılıktır, güvenilir olmaktır, dayanışma, hoşgörü ve alçak gönüllülüktür. Paylaşmacılıktır, adil olmaktır, ölçülü ve dengeli olmaktır, insanın kendini tanıması ve bilmesidir.
 
Türk halkı kendisine  dayatılan her türlü şablondan  kurtulmayı başaracak, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Kemalist Devrim felsefesi ışığında yeniden inşa edecektir.
 
YAŞASIN TÜRK MİLLETİ, YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ!
 
Müge GÜLSES
BCP Genel Başkanı

 

D U Y U R U L A R

BASIN AÇIKLAMALARI

 

E T K İ N L İ K L E R

B A S I N D A   B C P

 
Copyright © 2012 Bağımsız Cumhuriyet Partisi ---- Haberler. Site Tasarımı : Bilgivesevgi Web Tasarım Hizmetleri
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free