TÜRK MİLLETİ neden siyasi irade oluşturamıyor?

Yazdır

Yaşadıklarımız bir milletin tahammül sınırlarını aşmasına ve vatanımızın milletimizin varlığı tehlikede olmasına rağmen neden sadece seyirci olmaya devam ediyoruz?

Davranışlarımızın altında yatan zihinsel kalıplarımızı sorgulamalıyız.

M.Kemal'in bize mirası olan bilim ve akıl rotasında bu soruya cevap arayalım.

Hedeflediğimiz dünyanın insan için yaratılmış ve olgunlaşmış bir şey olduğuna, insanın içine gireceği bir ev gibi inşa olunmuş bulunduğuna inanmak insanların temel bir önyargısıdır. Oysa o dünya, inşasını yalnızca insanın yapacağı ve yükseltebileceği bir binadır.

Her birimizin benimsediği eylem biçimi dünyada kendimizi nasıl kavradığımıza bağlıdır.(Paulo Freire)

Kavramak ise bilginin çok boyutlu sorgulanması ve her yönden uygulanması ile ulaşılmış idrak-bilinç düzlemidir.

Kişinin niteliğini, eğitim, bilgi becerisi, aklı, fikri, yaklaşımı, akıl sağlığı, ahlaki durumu belirler.

Yaşamdaki rotamızı ise, hedef, özniyet, özdeğer, belirler.

Özdeğer; Çaba harcayarak edindiğimiz özeylemsel tutumdur. Bu tutumu edinebilmek önce niyet gerektirir.

Hedefimize ulaşmak için planlama gerekir. Planlama; Bir ufka bakış. etraflı düşünme ve iş yapma tarzıdır.

T.C.’nin temeli kültürdür, deriz fakat uygulamada bunu başaramadığımız ortadadır.
Cumhuriyet kurulana kadar var olan milli değerlerimizin alt yapısı değer verilen kişinin arkasından sorgulamadan gidilen biat alışkanlığıdır. Cumhuriyetle birlikte bilgiye değer verilmiş fakat sorgulama ve düşünme alışkanlığına sahip olamayan kitleler bilimsel yolla üretilip üretilmediği konusuna önem vermeden emperyal tuzaklara düşmüşlerdir.

Cumhuriyet, yetkin vatandaşlar toplumu yaratmayı hedeflemişti.


Daha küçükten kendine ulaşmak ister insan, ne olabileceğimiz içimizde saklıdır, yeterince belirlenmemiş olmanın huzursuzluğunu da duyurur,dışa dönük sahici eylemi arar,çoğunluk, eğilimlerine aşina olmadığından insanlar arasındaki tüm ilişkiler dürüst olmayınca kendine karşı dürüst olmak da çok zorlaşır.

Evdeki ve okuldaki terbiye meselesi insanların sonraki yaşamlarında kendilerine yapılacaklara razı gelmelerini sağlamaktır.

Hâlbuki toplumları ilerleten özgür ve bağımsız yaratıcı düşüncedir.

Köy enstitülerinin kurulma hedefinin altında yatan özgür aklına güvenen, sorgulayan ve üreten bir toplum yaratmaktı. Bugün ise uygulanan 4-4-4 sistemi ile zihinleri ipotek altına alınmış nesiller yaratmak hedeflenmektedir.

Tarih felsefesi boyutunda günümüzü anlamak için,kavramlara yüklediğimiz anlamları sorgulamalıyız.

Anlamlar tarihi süreç içinde sosyal ortamda oluşur ve değer kazanırlar.

Millet olarak değer verdiğimiz kavramları hepimizin yararına ve bütüncül yaklaşımla ele alıp planlama ile siyasi tasarım için çalışmalıyız.1938 den bu yana uygulanmayan Kemalist sistemi bugün nasıl uygulayabileceğimizi oturup çalışmalı ve ortaya koymalıyız.

Bu gidişi durduracak güç tüm vatanseverlerin birlikte olacağı iktidarı hedefleyen anti emperyal siyasi örgütlülüktür.

Her birimiz, kişiler, kurumlar  peşinde sorgulamadan gitmek olan gizli biat alışkanlığını yenerek TÜRK MİLLETİNİN şahlanışını gerçekleştirebilmeliyiz.

Müge GÜLSES

3. OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KURULTAY SONUÇLARI

Yazdır
16 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 3. Olağanüstü Büyük Kurultay'da Parti organlarına seçilenler 
 
Genel Başkan:

M.Müge GÜLSES
 

Parti Meclisi: 
Tamer Abuşoğlu
Hayri Altınok
Zehra Çakar
Ateş Çehreli
Şerafettin Çıtak
Yurdagül Dalkılıç
Hatice Demir
Mehmet İhsan Doğan
Tekin Ergül
İbrahim Hindal
Hakkı Karğın
Derviş Kaygın
Meriç Meydan
Cemal Özkarol
Prof.Dr.Nusret Timurlenk
Doç.Dr.Hüner Tuncer
Özlem Ülkü
Seher Yeşil
Zafer Yücel
 
Disiplin Kurulu:
Serap Altıntaş
Zerçin Başkoçak
Emel Can
Nurettin Gören
Leman Gül
M.Kemal Gülses
Özlem Kurudal
 
Naime Baştuğ  - Yedek üye
Nadire Coşkun - Yedek  "
Nurcan Karagöz-Yedek  "

 

 

Sunumlardan kareler

Yazdır

 

25 Nisan 2014 "Kurtuluş savaşında Alemdar gemisi"nin önemi" sunumu30 Nisan 2014 "Sanat ve özgürlük" sunumu

SOMA KATLİAMI!..

Yazdır

Kapitalist ahlak anlayışının beyinlerimizi esir almasının bir sonucu olarak yaşanan elim  maden kazasında yaşamlarını yitiren  vatan evlatlarına rahmet , yakınlarına sabır diliyoruz.

Dilekler yaşamlarımızı değiştirmeye yetmez. Bu uğurda akılcı ve planlı çalışmaları  siyasi irade yolu ile yapmak gerekir.

İrade istenç demektir.Milli şuurla  düşünen yurttaşlar neden siyasi yapılarda yer almamaktadır.Bunu birlikte derinden düşünmeliyiz.

Toplum olarak acıları  duygusal tepkiler vererek ve başkalarından talepkar olarak yaşamayı yeterli gördüğümüz sürece  kaderimizi değiştiremeyiz.

Kaderimizi değiştirebilmenin yolu   birlikte ,bilim zeminli  siyasi örgütlenmeyi  oluşturmakla mümkündür.

Evrensel ilkeler  yönderliğinde emeğe değer veren sosyalist ahlak anlayışı ile hareket etmeliyiz.

Bunun yolu önce kendi zihinlerimizi  gözden geçirip hedef ve ilkelerimizle  tutum ve davranışlarımızın tutarlı ve adil olup olmadığını sorgulamaktır.

Kendini  devimcileştiremeyen  varolan  figürler  toplumun yaralarına çözüm bulamazlar.

Kendimizden başka kurtarıcı olmadığı özsavını  içselleştirdiğimizde haklarının peşinde olanlar sorumluluklarını da idrak etmiş olarak  gereğini  yapma  yoluna girecektir.

Milli şuurunu siyasi alanda  ortaya koyma isteğinde olanları omuz vermeye ,görev almaya davet ediyoruz.

Müge GÜLSES
Genel Sekreter

 

D U Y U R U L A R

BASIN AÇIKLAMALARI

 

E T K İ N L İ K L E R

B A S I N D A   B C P

 
Copyright © 2012 Bağımsız Cumhuriyet Partisi ---- Haberler. Site Tasarımı : Bilgivesevgi Web Tasarım Hizmetleri
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free