Uyarıyoruz!

Yazdır

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları sözleşmesinin 14. maddesi 4-4-4 yasasına desdek veren herkes tarafından  bilinmeli  ve ona göre davranmalıdır;

1-Taraf devletler,çocuğun düşünce,vicdan ve din özgürlükleri hakkına saygı gösterirler.

2-Taraf devletler,ana-babanın ve gerekiyorsa yasal vasilerin; çocuğun yeteneklerinin gelişmesi ile bağdaşır biçimde haklarının kullanılmasında çocuğa yol gösterme konusundaki hak ve ödevlerine,saygı gösterirler.

3-Bir kimsenin dinini ve inançlarını açıklama özgürlüğü kanunla öngörülmek ve gerekli olmak kaydıyla yalnızca kamu güvenliği,düzeni,sağlık ya da ahlaki ya da başkalarının temel hakları ve özgürlüklerini korumak gibi amaçlarla sınırlandırılabilir.