11 Mart 2017 tarihinde gerçekleşen Vatan partisi 10. kurultay eleştirisi

Yazdır

1968 yıllarında siyaset ile tanışan Doğu Perinçek, bugüne kadar hayatını siyasal gelişmelerin içinde geçirerek, tüm yaşanmış olayların canlı tanığıdır ve siyasal yelpazeyi değiştirmek isteyenlerden biridir. Kurultaya damgasını vuran Soner Polat, içerik olarak eksiklikleri olsa da, coşkulu siyasi söylemleriyle kararlılığını ortaya koymuştur. Her iki konuşmacının söylemleri;

a) Feto örgütlenmesi,
b) Yarım kalmış Atatürk devrimlerini tamamlamak,
c) Üretim Ekonomisi,
d) ‘’Kürdistan bayrağı’’nın çekilmesi,
e) AKP de içinde olmak şartı ile milli bir hükümetin kurulması,
f) ‘’Sap ile samanı ayırdık, ne söylediysek doğru çıktı, Türkiye’yi biz birleştiriyoruz’’ şeklinde idi. Ne var ki; akademik, askeri, ekonomik ve sosyolojik gibi terimleri arka arkaya güzel cümlelerle sıralamak, söylemlerindeki yanlışlıkların üstünü örtemedi. Tek fark, Perinçek’in  yıllardır aynı olan söylemleri, Polat’ın coşkulu söylemlerinin yanında sönük kaldı.

Yapılan yanlışlıklar; 1) ‘’BOP’’ Projesi dedikleri ‘’Büyük Asya Projesi’’ petrol ve toprak savaşları değildir,


2) Bir türlü Kemalizm ile yüzleşilemediğinden‘’toprak devrimi yapılmadı, söylemi

3) Ülkemizde  adım adım yapılan işgalleri yaşamalarına ve bu işgaller yapılırken sessiz kalmalarına rağmen;
TC. Devlet Yapısını biz birleştiriyoruz diyerek, Kemalizm’i farkında olmadan, tümden reddedilmesi. Çağımızda yaşanan savaşlar petrol ve toprak savaşı değil, sermaye savaşlarıdır.

1923 Türk Devrimi ile başlayan Asya imparatorluklarının yıkımı, 1949 Çin Devrimi ve 1960–68 yıllarında orta Amerika’ya sıçramış Kemalist sistem ve Sovyet devrimi ile sosyalizmin inşa edildiği yerlerdeki sosyalist sistemler, dönemin emperyalist liberal sistemine karşı kurulmuş yeni sermayenin örgütlenmeleridir.

Sonuç olarak; 1923 Türk Devrimi ve 1917 Sovyet Devrimi, emperyal liberal sistem (1930’larda Keynes ile yenilenmiş) olmak üzere, çağın savaşlarını sistemler arası savaşa dönüştürmüştür. Sistemler arası ilişki-çelişki çözülmedikçe hiçbir sorun çözülemez. Üç Sistem de kendine has Ekonomik yapılanmanın ürünüdür.

Bu nedenle;
1) 1945’den sonra kendi halkından sökülüp alınan, ideolojisi gizlenen Kemalist sistemi iyi anlamak- kavramak,

2) Emperyalizm ve sosyalizmin içinde bulunduğu koşulları doğru tahlil etmek,

3) Yapılacak doğru tahliller ile toplumların geleceğini yeniden tayin etmek, yol göstermek vazgeçilemez zorunluluklarımızdır.

4) Çözüm : AKP'nin de içinde bulunacağı bir Milli Hükümet ile Değil Kurulacak KEMALİST BİRLEŞİK CEPHE ile KEMALİST iktidarı kurmaktır.

BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ
Genel Merkez

D U Y U R U L A R

BASIN AÇIKLAMALARI

 

E T K İ N L İ K L E R

B A S I N D A   B C P

 
Copyright © 2012 Bağımsız Cumhuriyet Partisi ---- 11 Mart 2017 tarihinde gerçekleşen Vatan partisi 10. kurultay eleştirisi. Site Tasarımı : Bilgivesevgi Web Tasarım Hizmetleri
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free