ARTIK EZBERLERDEN KURTULMAK ZAMANIDIR

Yazdır

Dünya ve Ülkemizdeki Sorunlara, Kemalist (Atatürkçü) Sistem üzerinden bakmak zorundayız çünkü Çağımızın tek sorunu Sistemler Savaşıdır.

Dünya'da ilk defa Türkiye Cumhuriyeti ile kendini ortaya koyan KEMALİZM, kısa zamanda Fransız ve İngiliz emperyalistlerin sömürgesi olan Fas, Tunus, Libya, Suriye Yemen vb. gibi Arap ülkelerinde, daha sonra da Çin ve Orta Amerika ülkelerinde devrimlere yol açmış, imparatorlukların yıkılmasıyla, Liberal sistemle yönetilen ülkelerde de uygulanmaya başlamış, Emperyalizmin Pazarlarını alt üst ederek 1929 bunalımına götürmüştür.

1929 bunalımını KEYNES modeli yeni örgütlenme ile atlatan LİBERALİZM, kendini yenilemiş, KEMALİZM'den intikam alma peşine düşmüştür.

Şu anda ülkemizde ve Ortadoğu'da yaşananlar; Kemalist Ekonomik Sistem ile Liberal Ekonomik Sistemin uzlaşamadığı noktadaki SİLAHLI MÜCADELESİDİR. Bu silahlı mücadele Ortadoğu'dan sonra Ülkemizde de kaçınılmaz olarak yaşanacaktır.

Ülkemizde; 1945 yılından sonra KEMALİST ekonomi ve diğer tüm konulardaki eğitim okullarımızdan kaldırılmış, yerine liberal sistemin çıkarlarına uygun bir eğitim sistemi getirilmiştir.

Tüm partilerin ekonomistleri de bu sistemle eğitim aldığı için liberaldir ama birçoğu bu iki sistem arasındaki farktan bile habersizdir, bu yüzden de Liberal sistemi savunanların, Biz KEMALİST'iz (Atatürkçüyüz) demelerindeki samimiyet derecesi nedir, kafaları ne kadar nettir, bunun açıklaması, birbirine tutarlı eleştiri yapamadıklarından gayet açık anlaşılabilir..

Kemalizm, Halk? İktidarına dayalı bir sistemdir. Atatürk her ne kadar ''Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir'' dediyse de, bu sistem Ülkemizde yalnızca 15 yıl iktidarda kalabilmiştir. Onbeş yılın sonunda, ''Halk Meclisi'' lağvedilerek, yerine Liberalizm dayatmasıyla (Tevrat yasaları) Parlamenter sistem geçmiştir ve o günden bugüne KEMALİZMİ TASFİYE etmek için çalışmış, bunu yapabilmek için de, Kemalist sistemi ve gerçek Atatürk'ü çarpıtma bilgilerle halkına unutturmaya çalışmış, işbirlikçi hükümetlerin yardımıyla da bunu büyük açıdan başarmıştır.

VE.. Şimdi; bizi bugünlerden kurtaracak tek gerçeğimiz olan Atatürk ve Kemalizm'e sımsıkı sarılmamız, O'nun açtığı yoldan, gösterdiği hedeften şaşmadan yürümemiz şarttır ve bunun için de, ezberlerimizden kurtulup, gerçekleri öğrenmemiz gerekiyor..

Hiçbir şey için geç değildir, Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez!..

Devrimlerle kazandığımız egemenliği elimizden almaya hiç kimsenin gücü yetmez..

Her şeyden önce bilmemiz gerekir ki; her birimiz bir Atatürk olmadıkça, birlik olup kocaman bir Atatürk yaratmadıkça bu sorun ÇÖZÜLMEZ..

Kemalizm Nedir? İl il çalışmalarımıza katılınız.. Unutmayın, SİZ olmadan BİZ olamayız..

 

BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ
Genel Merkez


============== 000 ===============

 

D U Y U R U L A R

BASIN AÇIKLAMALARI

 

E T K İ N L İ K L E R

B A S I N D A   B C P

 
Copyright © 2012 Bağımsız Cumhuriyet Partisi ---- ARTIK EZBERLERDEN KURTULMAK ZAMANIDIR. Site Tasarımı : Bilgivesevgi Web Tasarım Hizmetleri
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free