YA CUMHURİYET, YA İHANET!..

Yazdır


YA CUMHURİYET, YA İHANET!..
 
T.C. Devleti, yapısı ve anayasası ile bütünlük içinde vücut bulur.
 
1946 da demokrasiye geçme oyunu  ile bu vücut   parçalanmaya başlamış, süreç içinde sömürü güçlerinin etkisi altında biriken sorunlarla, son 12 yıldır hukuksuzluğun ve yalanların esas olduğu bir sistem yaratılmıştır.
 
Bu hukuk  dışı sistem içinde Cumhurbaşkanlığı seçimi, Kurucu Anayasanın hükümet eliyle ilgasıdır.
 
Ne yazık ki temel rotadan ayrıldığında nereye gideceği belli olmayan yelkenli  gibi kafaların karışık olması yıllar süren zihinler üzerindeki manipülasyonların sonucudur.
 
Sandığa gitmek, YSK kararları ile bugünden belli olan RTE’nin seçilmesini onaylamak demektir.
 
Sandığa gitmemek duygusal bir tepki değil, M. Kemal Atatürk'ün temel aldığı" doğru, faydalı, gerçek" bütünselliğindeki düşünmenin sonucudur.
 
Kurtuluş savaşında hangi manda tartışmalarını hatırlatan, aday tartışmaları yerine, sistemi tartışmaya açmak doğrudur.
 
"Ya istiklal, ya ölüm" öz savının bugünkü  karşılığı siyasal başkaldırıdır. Milletin Devletini yaratmak üzere, tüm siyasi düzeni yeniden ele alarak, Siyasi partiler, seçim sistemi, baraj gibi yasaların Türk Milletinin  iradesinin yansıtacak şekilde  ortaya çıkmasında hep birlikte mücadelenin yolunu açmalıyız.
 
Türk Devrimini kaldığı yerden, yeniden  tasarlama yolundaki süreci başlatmak için Cumhurbaşkanı seçimini boykot etmek bir fırsattır.

TÜRKİYE TÜRKİYE'DEN YÖNETİLECEKTİR.
 
BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ